– I den senere tid har vi opplevd at tilliten til dette systemet er betydelig svekket, sier lederen av BFO, Didrik Coucheron, til BFO-nett.

21. januar i år ble det utnevnt sjefer for de to nyopprettede stabene i Forsvarsstaben. Forsvarssjefen var først kjent med utnevnelsene kvelden før de ble foretatt i statsråd, ifølge BFO-nett.

– Dette er kroneksempelet. Forsvarssjefen ble fratatt sin forhandlingsfullmakt, og hovedavtalen ble satt til side. Idet sjefene for de to avdelingene var utnevnt, var også avdelingene etablert, uten den avtalefestede medvirkningen fra de ansatte. Protestene fra organisasjonene ble oversett, sier Coucheron.

Han ønsker derfor en bedre prosedyre for utnevning av topp-offiserer. Han mener også at det er behov for å se på rutinene for håndtering av personopplysninger i Forsvaret.