JONE LAUGALANDFrogner

Han ble spurt i dag igjen om dette av advokat Tor Kjærvik.

Kjærvik spurte om han hadde snakket med sin fetter, Espen Orderud, om dette. Espen hadde forklart seg om dette i politiavhør. Fetteren sa han hadde hørt av Per at det var moren som hadde skrevet mannens navn på kontrakten.

– Jeg viser bare til det jeg sa i går, sa Per Orderud gjentatte ganger under eksaminasjonen på dette punktet.

– Er redd du kan bli sittende slik, sa advokat Kjærvik etter en stund.

– Hvordan tror du din far ville reagert hvis han hadde hørt at det var en falsk underskrift på kjøpekontrakten, spurte advokat Kjærvik.

– Min far var fullt klar over at det hadde skjedd en eiendomsovertakelse, svarte Per Orderud.

– Var din far klar over den var falskt underskrevet, spurte advokat Kjærvik igjen.

Kjærvik ville også vite hvorfor Per Orderud var interessert i å inngå forlik så lenge han mente å ligge godt an i en lagmannsrettssak.

– Var du redd for å bli avslørt, spurte Kjærvik.

Deretter tok retten pause.