Hittil har 158 personer henvendt seg til Utlendingsdirektoratet og fått et nytt botilbud, melder NRK.

— Dette tallet viser at det var et behov for å innføre denne ordningen, og at tiltaket regjeringen har satt i verk, har truffet, sier assisterende direktør Manuela Ramin-Osmundsen i UDI.

Ifølge Ramin-Osmundsen manglet mange av dem som hadde fått avslag på asylsøknaden, mat og tak over hodet.