Norges Naturvernforbund anmeldte mandag ulvejegerne i Rendalen for skadeskyting og ureglementert jakt. Den påståtte skadeskytingen skal ha skjedd da en ulv ble felt søndag.

Rovdyrkonsulent Thor Midteng i Norges Naturvernforbund mener at ulvejegerne i tillegg til å felle en ulv, skadeskjøt et annet dyr, og at de deretter unnlot å foreta ettersøk etter den skadeskutte ulven.

Avviser skadeskyting –Etter de opplysningene vi sitter inne med, ble et dyr skadeskutt. Våre informanter fulgte blodsporene, og opplyser at jaktlaget ikke foretok ettersøk etter det sårede dyret. Medfører dette riktighet, er det et klart brudd på viltloven, sier Midteng.

Dette avviser rådgiver i Statens naturoppsyn, Jostein Sandvik.

–Det ble bare skutt en ulv. Det er vi helt sikre på, sier han.

Ifølge Sandvik var det to ulver som ble forfulgt med helikopter, men de løp med om lag 400 meters mellomrom i åpent terreng. Den ulven som løp sist ble skutt tre ganger med hagle.

–Da den ble truffet av det første skuddet, bråsnudde den og løp om lag 10 meter tilbake i det samme sporet, før den ble felt av det andre skuddet, sier Sandvik.

Dette skal være forklaringen på at det går blodspor videre fra det stedet der ulven falt.

–Når ulvene løper etter hverandre i snøen på denne måten, setter de labbene nøyaktig i samme spor. Det er grunnen til at sporene i snøen kan misforstås og tyde på at flere dyr ble truffet, sier Jostein Sandvik.

-For langt hold Men Rovdyrkonsulent Thor Midteng i Norges Naturvernforbund påpeker også andre forhold som han mener er klanderverdig ved jakten.

–Ulvene, som gjemte seg under et tre, ble skutt fra helikopter med hagle på om lag 30 meters hold. Det er etter vår mening uforsvarlig å forsøke å felle ulv med denne typen ammunisjon og våpen på så stor avstand, sier Midteng.

Jostein Sandvik avviser også dette.

–Det første skuddet ble avfyrt på 20 meters hold, de andre på 15 meter. Den andre ulven ble det ikke skutt mot, for den gjemte seg under et tre, sier han.

Sandvik understreker at saken nå må etterforskes på vanlig måte av politiet, og sier ulvejegerne vil være behjelpelig med all informasjon om hva som faktisk skjedde.

NTB