— Det stemmer ikke. Vår suverenitet er basert på folkeretten, sier statsministeren.

Utviklingen i Nord-Norge og forholdet til russerne var tema da norske næringslivsledere og politikertopper møttes på NHOs årskonferanse i Oslo i går.

Statsminister Stoltenberg gikk i sin tale rett inn i den spente debatten om grenselinjer i Barentshavet, et tema som har fått sterkere geopolitisk betydning som følge av den storstilte petroleums-satsingen de kommende tiårene.

Størst siden Hårfagre

Før Stoltenberg gikk på talerstolen, hadde direktør Sverre Lodgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) påpekt at Norge av mange oppfattes som grådige til havs.

Han sa også, halvt spøkefullt, at tidligere havrettsminister og nå avdøde Jens Evensen, var den største norske imperialisten siden Harald Hårfagre. Evensen var arkitekten bak den norske 200 mils økonomiske sonen.

Men Stoltenberg avviser at Norge har tiltatt seg rettigheter på havet.

— Norge har i aller første rekke et stort ansvar for miljø og ressurser som ikke bare vi, men fremtidige generasjoner skal leve av. Det er bare Norge som kyststat som kan ha det ansvaret, sa Stoltenberg.

— Retten og plikten til å forvalte havområder følger av suvereniteten over landområdene. Og det er norsk landområde som ligger nærmest, sa Stoltenberg.

Inntekter til FN

Han tok også opp problematikken rundt Svalbard-sonen, og minnet om at den fulle norske suvereniteten over Svalbard var resultat av Versailles-traktaten etter 1. verdenskrig.

— Vi har i kraft av dette rett til å etablere en sone rundt øygruppen for å ta vare på fiskeressursene, sa statsministeren.

NUPI-direktør Sverre Lodgaard tok i en debatt tidligere på dagen til orde for at fremtidige norske inntekter som blir høstet i Svalbard-sonen bør komme menneskeheten til gode, gjennom overføringer til FN.

Stoltenberg mener fiskeriaktivitet og oljevirksomhet i nordområdene er nødvendig for å håndheve og styrke norsk suverenitet.

Ikke-tema for USA

President John Hamre ved Senter for strategiske og internasjonale studier i USA, helte kaldt vann i blodet på dem som tror at amerikanerne er opptatt av situasjonen og det mulige spenningsforholdet mellom Norge og Russland i nordområdene.

Hamre listet opp et titall andre strategiske spørsmål som er langt viktigere for USA enn situasjonen i det høye nord. Irak, forholdet til Kina, India, terrorbekjempelse og Midtøsten er høyest på den amerikanske utenrikspolitiske agenda.

— Det er ingen politisk bevissthet i USA om nordområdene, fremholdt Hamre, og la til:

  • Hvis dere lurer på om USA vil kunne støtte norsk maktbruk i en konfliktsituasjon, så vil jeg si at det trengs en omfattende norsk kampanje for å overbevise Washington om at det er rett, sa norskættede Hamre, og minnet om at de norske kravene er omtvistet.

NATO irrelevant

Sveriges tidligere statsminister Carl Bildt sa det er greit for Norge å stå alene i solskinnsdager som nå. Fullt så hyggelig blir det ikke hvis det blåser opp til konflikt.

— EU har også interesse av det som skjer i nordområdene. Gasskrisen mellom Russland og Ukraina har demonstrert at energiforsyning handler om politikk. Norge bør også ha interesse av en åpen og dypere dialog med EU for å skape en felles forståelse, sa Bildt.

NUPI-direktør Sverre Lodgaard sa at NATO er blitt en irrelevant aktør i nord, og at Norge for første gang står uten et multinasjonalt rammeverk for våre strategiske interesser i nordområdene. - En ukomfortabel situasjon, sa Lodgaard.