Tirsdag sa administrerende direktør Per Olav Skjervold i Ewos Innovation til Bergens Tidende at det var de store bedriftene som drev nyutvikling i Norge.

Han pekte på at verdiskapningen er større blant de store, selv om småselskapene har langt flere prosjekter. Derfor, sa han, bør skattefunn-ordningen utvides slik at den også kommer de store til gode.

Ordningen gir mulighet til å få tilbake inntil 1,6 millioner kroner av forskningsinnsatsen gjennom redusert skatt. Dette er småpenger for de største norske bedriftene.

Avdelingsdirektør Ragnhild Rønneberg i Norges forskningsråd, som står bak skattefunn-ordningen, sier Skjervold tar feil når han sier at innovasjonen er størst blant de store.

— Tallene vi har viser at de bruker mindre enn tidligere på forskning. Samtidig har det vært en kjempeoppblomstring i innsatsen blant de små bedriftene.

Hun gir imidlertid Skjervold rett i at det ikke er mye å hente for de store, men legger til at målet har vært å stimulere de små.

— De store videreutvikler ofte produkter eller kommer med nye varianter av dem. Det er ikke hva vi kaller innovasjon, sier Rønneberg.

Hvor mye verdiskapning som kommer fra den økte forskningen blant småbedriftene blir først klart i en rapport i 2007.