Statsministeren var i dag på valgturné i grensebyen Halden.

— Jeg har tvert om sagt at vi ikke automatisk vil følge Sverige. Vi vet heller ikke om svenskene vil senke avgiftene. Det er stor motstand hos sosialdemokratenes samarbeidspartnere, sier Bondevik.

Han avviser likevel ikke at det norske avgiftsnivået kan bli vurdert over tid hvis prisforskjellen på alkohol mellom Norge og Sverige blir for stor. Hva han mener med for stor, vil han ikke gå nærmere inn på.

— Hvis prisforskjellen blir for stor, vil omsetningen ta andre former og grensehandelen øke, sier Bondevik.

Bondevik sier at norsk alkoholpolitikk fungerer bedre enn de fleste andre lands.

— Blant annet holder vi et prisnivå som begrenser forbruk og dermed misbruk, sier statsministeren.