— Disse båtene er bygget i henhold til alle krav og er grundig testet. Vi har full tillit til at båtene er sjødyktige og kan ikke si annet enn at de er bygget for den type drift som de er satt inn i, forteller kommunikasjonsdirektør Arild Sondre Sekse i Tide Asa.

Tide Sjø har kjøpt seks karbonfiberbåter fra båtbyggeriet Brødrene Aa, og har ytterligere to under bygging.

— Jeg verken kan eller vil kommentere eventuelle erfaringer vi har med disse båtene. Dette er relativt nye båter, og det blir spekulasjon å koble båttypen til den aktuelle hendelsen, sier Sekse.

Når det gjelder kanselleringene og misnøyen fra passasjerene i den første driftstiden, sier kommunikasjonsdirektør Sekse i Tide følgende:

— Det vil alltid skje sammenligninger når du får en overgang til nye fartøyer. Man må bli kjent med fartøyet og komme inn i gode rutiner. Når våre kapteiner avlyser en avgang, har de god grunn til det.

Den nye hurtigbåten har også hatt problemer med å legge til på Vikebukt. Landgangen på «Tidecruise» er tilpasset handikappede, og er derfor for bred til kaianlegget på Vikebukt. Fredag ble det derfor satt inn busser på strekningen Helland-Vikebø.

Tor Øyvind Aa er daglig leder i båtbyggeriet Brødrene Aa, som har bygget «Tidecruise». Han er overrasket over kritikken som reises mot karbonfiberbåtenes egenskaper i dårlig vær.

— Jeg synes det er veldig underlig. Disse båtene er regnet for å være voldsomt gode båter i dårlig sjø, og Romsdalsfjorden er ikke blant de verste områdene værmessig, sier Aa.

Kommunikasjonsdirektør Eilif Fjon i Sjøfartsdirektoratet bekrefter at direktoratet har fått melding om torsdagens ulykke i Romsdalsfjorden. Ulykker av denne typen vil også bli meldt til Statens havarikommisjon for transport (SHT).