Saken handler om forhåndssensur, ytringsfrihet og navnet på en politimann som deltok ved pågripelsen av Eugene Eijke Obiora i Trondheim i september i fjor. Obiora døde, og fire polititjenestemenn er blitt etterforsket – mistenkt, men ikke siktet for å ha forårsaket dødsfallet.

Advokat Jens Ove Hagen la på vegne av Politiforbundet og politimannen ned påstand om en midlertidig forføyning som innebærer forhåndssensur av sangteksten. Begrunnelsen er at teksten hevdes å inneholde ærekrenkende og feilaktige påstander som vil påføre politimannen uopprettelig skade.

Tidspress

Politiforbundet og politimannen krever at Samvirkelaget må nektes å framføre sangen og å utgi den på en CD som etter planen skal lanseres den 14. mai.

Dermed ble rettens leder, dommerfullmektig Torger Kielland, fredag ettermiddag utsatt for et betydelig tidspress. Samvirkelaget, med Kristin Jensen som vokalist, planla å synge sangen på en konsert i Studentersamfundet i Trondheim klokka 22 fredag kveld.

— Hvilken tekst vil dere synge i kveld, spurte NTB Kristin Jensen etter at rettsmøtet var avsluttet.

— Det vet jeg ikke. Det kommer an på rettens avgjørelse, sier Kristin Jensen.

Kompromiss

Samvirkelagets advokat, Jon Egil Bergem, hevdet i retten at det i dette tilfellet ikke er adgang til forhåndssensur ved en midlertidig forføyning. Subsidiært pekte han på kompromisset, som innebærer at politimannens fornavn blir utelatt i den ene linja der hele navnet forekommer.

Bergem argumenterte blant annet med at et viktig vilkår for midlertidig forføyning ikke er til stede, fordi det her ikke er tale om noen irreversibel eller uopprettelig skade. En skade kan eventuelt rettes opp med en økonomisk erstatning, hevdet advokaten.

— Han kan reise sak om ærekrenkelse i morgen, eller i dag. Og ytringsfriheten tillater ham å ta til motmæle, sa Bergem.

Ny identitet

Advokat Jens Ove Hagen hevdet at politimannen kan bli nødt til å skifte identitet dersom sangteksten fortsatt framføres og blir utgitt på CD.

— Samvirkelagets tekst er en klar krenkelse av hans omdømme både som tjenestemann og privatperson. Dette kan ikke forstås som annet enn sterke beskyldninger om ham både som drapsmann og rasist, sa Hagen.

Politimannens etternavn forekommer flere steder i teksten. Ett sted benyttes også fornavnet, med tydelig henvisning til Obiora-saken. Dette utdraget lyder slik, gjengitt fra Adresseavisen:

Når politimannen kommer bør de

lære å lystre.

Hvis ikke kommer NN, han har jævla lyst til

å holde armer rundt halsen hans

til han lar være å puste.