Da Stortinget i går behandlet stortingsmeldingen om biologisk mangfold, fikk regjeringspartiene støtte av Frp og Sp for at barskogvernet i størst mulig grad skal skje gjennom frivillig vern og i områder med lavest konfliktnivå.

— Her har skogeierorganisasjonene tydeligvis gjort en god lobbyinnsats. Det bør være hensynet til det biologiske mangfoldet og den verneverdige skogen som bør veie tyngst, ikke interessene til de skogeierne som skriker høyest, sier Trude Myhre i Natur og Ungdom til BT.

Innsatsen dobles

Miljøvernminister Børge Brende tilbakeviser kritikken:

— Det vi legger opp til er at skogeierorganisasjonene nå skal komme opp med områder de mener bør kunne vernes. Men selvsagt vil myndighetene stille faglige krav slik at vi sikrer vern av de mest biologisk interessante arealene, sier Brende til BT.

Han legger til at 50 prosent av de truede artene i norsk natur lever i barskogen, og at det derfor haster med å få fortgang i vernearbeidet.

Regjeringen bevilget 35 millioner kroner ekstra til vern av barskog i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, noe som innebærer en fordobling av innsatsen på området resten av året.

Daglig leder Rune Aanderaa i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) synes det er bra Stortinget erkjenner behovet for økt naturvern.

— Det som er kritikkverdig er at regjeringen ikke gjør noe forpliktende i forhold til å åpne pengesekken til kartlegging av det biologiske mangfoldet rundt om i kommunene. 75 prosent av kommunene har sagt opp sine miljøsjefer og miljøkonsulenter, og lider under alvorlig mangel på kompetanse på området, sier Aanderaa til BT.

Havbunnen

I går skrev Bergens Tidende at havforskere og miljøvernere krever at det nå blir bevilget penger til kartlegging av havbunnen utenfor Norge. Foranledningen er funnet av det enorme dypvannskorallrevet utenfor Røst i Lofoten.

Miljøvernministeren har imidlertid ingen konkrete løfter om midler til det såkalte Mareano-prosjektet i regi av blant andre Havforskningsinstituttet.

— Oppdagelsen av korallrevet er en tankevekker og aktualiserer behovet for kartlegging og ny kunnskap om havområdene. Bevilgninger til Mareano-prosjektet kommer regjeringen tilbake til i forbindelse med statsbudsjettet for neste år, sier han.