• Ordet forbudet har aldri vært i mine tanker, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) da han i dag ble spurt om sine bordbønn-uttalelser i Stortingets spørretime.

Djupedal gjorde sitt beste for å avvise at han var noen fare for tradisjonelle norske grunnverdier. Han sa at det aldri har vært i hans tanker å forby bordbønn i skolen, eller å la barnehagene overta barneoppdragelsen fra foreldrene.

Statsråden sa at han hadde fått spørsmål om bordbønn i forbindelse med hvordan loven skulle tolkes.

— Ordet forbudet har aldri vært i mine tanker, men jeg har forsøkt å trekke et skille mellom bordbønn som religiøs aktivitet og bordbønn som undervisning.

— Daglig bordbønn kan lett oppfattes som forkynnelse, men jeg tror ikke dette er noe stort problem. Hva som er forkynnelse og hva som er undervisning, er det den enkelte lærer trolig den nærmeste til å avgjøre, svarte Djupedal.

Han understreket enda en gang at det er foreldrene som skal ha hovedansvaret for oppdragelsen av sine barn.

— Men barnehagenes betydning er viktig for meg, la statsråden til.

Hovedspørsmålet ble stilt av Ola T. Lånke (KrF) som var bekymret over at Djupedal kunne være i ferd med å innlede et korstog mot kristne verdier og et verdimessig linjeskifte.