3. oktober meldte Bergens Tidende i en notis fra NTB at norske styrker i Afghanistan hadde blitt rammet av to veibomber. Ingen personer ble skadet.

I ettertid har det kommet frem at oberstløytnant og sjef for de norske styrkene, Jørn Erik Berntsen, satt i den ene bilen som ble angrepet.

Dette er bakgrunnen for at BT på lederplass i går krevde større åpenhet om de norske styrkenes tjenesteinnsats i Afghanistan.

Ble avvist av NRK

Forsvarssjef Sverre Diesen mener at det ikke er et viktig poeng at identiteten til oberstløytnant Berntsen først ble holdt hemmelig.

— Vi kontaktet NRK med spørsmål om de ville lage en sak på dette. Der møtte vi ingen interesse. Derfor la vi saken ut på vår egne hjemmesider 2. oktober uten å kontakte flere medier, forteller Diesen.

Ble det da opplyst hvem som satt i bilen?

— Nei.

Hvorfor ikke?

— Generelt sett synes vi ikke det er interessant at sjefen satt i bilen som ble angrepet. Han er verken mer eller mindre verdifull enn andre i troppen. Opplever vi et tap er det menneskelig og funksjonelt sett en tragedie uansett hvem det rammer, sier forsvarssjefen.

Han tror angriperne hadde informasjon om at den norske sjefen var i provinsen på det aktuelle tidspunktet.

— Men hvilket kjøretøy han satt i kan de ikke ha kjent til, det må de ha plukket ut på bakgrunn av fysiske kjennetegn på biler brukt av forsvarssjefer.

- Vil bli flinkere

Til slutt var det en NTB-journalist på pressetur i Afghanistan som fikk vite at attentatet var rettet mot bilen der sjefen for de norske styrkene befant seg.

Først da ble hele sannheten kjent for offentligheten og reaksjonene lot ikke vente på seg.

Diesen innrømmer at Forsvaret har et forbedringspotensial når det gjelder å orientere media og det norske folk.

— For at publikum skal kunne gjøre seg opp en mening om det som foregår i Afghanistan trenger de informasjon om de overordnede forhold. I november vil vi gi ut en oversikt over de operasjonene norske styrker har vært involvert i det siste halve året. Dette ønsker vi å gjøre til en rutine, sier Diesen.

FORBEDRINGSPOTENSIAL: Forsvarssjef Sverre Diesen innrømmer at Forsvaret har et forbedringspotensial når det gjelder å orientere media og det norske folk.
JARL FR. ERICHSEN, SCANPIX