– Utgiftene er jo ført opp som inntekter. På denne måten blir jo ethvert prosjekt lønnsomt. Dette er fullstendig useriøst, sier Steinar Strøm, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, til E24 om beregningene fra det tyske konsulentselskapet VWI.

Tviler på regnestykket

I går presenterte samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) rapporten som viser at det skal være samfunnsøkonomiske gevinster på om lag 50 milliarder kroner å hente på å investere 200-300 milliarder i høyhastighetstog på strekningene Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger og Oslo-Göteborg.

Steinar Strøm stiller seg sterkt tvilende til at sysselsettingseffekter regnes inn som nytte i regnestykkene.

– Hvis vi regner på denne måten, vil energi laget i tredemøller være det mest lønnsomme man kan gjøre her til lands, sier han.

Frykter subsidiesluk

Instituttsjef Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt er også sterkt kritisk til at konsulentene lar økt sysselsetting være en gevinstfaktor, og ikke en utgift i togkalkylene. Han frykter at lyntogene vil bli et subsidiesluk.

– Drift av denne banen vil kreve temmelig store overføringer fra Staten. De beregnede trafikkinntektene vil ikke være i nærheten av å dekke renter, avskrivninger og driftskostnader. Kostnadene ved å drive systemet er kraftig underkommunisert, Lasse Fridstrøm til Dagens Næringsliv.

Bergens Tidende