Hun registrerer at veldig mange har råd å gi til Høyre om dagen, men fastslår at det ikke går noen snarvei fra 14 til 20 prosents oppslutning.

Tirsdag var dagen da svært mange aviser viet Høyres situasjon mye spalteplass, både i ledere og i reportasjer, med så vel åpne som anonyme kilder. Både Solbergs egenskaper som leder og Høyres skvis mellom Frp og de tidligere regjeringspartnerne ble vurdert og analysert.

– Det blir litt vel schizofrent. Noen vil at vi skal samarbeide mer og tettere med Frp for å skifte ut regjeringen ved neste valg, mens andre etterlyser et slags revolveroppgjør, sier Solberg til NTB.

Hun vil verken forskuttere eller avskrive noe som helst når det gjelder samarbeid. Nå skal Høyre rendyrke sin ideologi og sine politiske saker, og så får arbeidet i Stortinget vise hva som eventuelt modnes underveis fram mot neste valg.

Ingen krise

– Det er ikke noen krise i Høyre, men vi er svært misfornøyd med en oppslutning på 14 prosent. Det er det ingen tvil om. Men det er heller ikke slik at man hopper opp til 20 prosent ved å legge fram et par populære saker, sier Solberg. Hun understreker at det er et møysommelig arbeid for et politisk parti å reise seg etter et dårlig valgresultat.

At noen mener Høyre befinner seg i en klemt situasjon, synes hun ikke er noen nyhet. Partiet har i en årrekke måtte plassere seg mellom sentrum og Frp og har levd med den skjebne det er å miste velgere i begge retninger.

– Vi la bånd på oss i fire år. Nå skal vi som opposisjonsparti holde fast på den ideologiske grunnplattformen. Det blir friere å jobbe for egne saker. Og det blir lettere å se forskjellene mellom oss. Når mange snakker om Høyre og Frp, er det en tendens til å undervurdere forskjellene, sier Solberg.