De gradvise opphevingen av fritaket er helt riktig av flere grunner, mener Torgeir Micaelsen (Ap).

Men han klarte ikke å overbevise opposisjonen om at de tre regjeringspartiene er enige i og står samlet bak forslaget.

— Paradokset er at Stortinget i dag skal vedta noe som Stortinget er imot. Jeg har hatt store problemer med å finne noen som virkelig er for å innføre avgift på miljøvennlig drivstoff, sa finanspolitisk talsmann Jan Tore Sanner i Høyre.

Lundteigen: — For dårlig

Ifølge VG er minst 138 av Stortingets 169 representanter motstandere av å fjerne avgiftsfritaket på biodiesel. Likevel kommer representantene til de tre regjeringspartiene til å sikre flertall for forslaget - selv om det er sterk uenighet innad i de rødgrønne stortingsgruppene.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen sier rett ut at det kontroversielle forslaget i statsbudsjettet er for dårlig. Han har likevel bestemt seg for å stemme for forslaget, selv om han helst hadde sett at han slapp.

— Det i statsbudsjettet som angår biodiesel er for dårlig, og det er annerledes enn det Senterpartiet ønsket seg. Men valget er lett når alternativet er en regjering utgått av, eller med støtte fra, Høyre, sa Lundteigen.

Knapt flertall

Det rødgrønne flertallet er svært knapt og ryker hvis to av representantene herfra ombestemmer seg og stemmer imot forslaget. Det var likevel ingenting som tydet på at det skulle skje. Markerte motstandere forsikrer at de stiller seg bak forslaget og vi stemme for.

— Autodieselavgiften representerer inntekter i milliardklassen. Vi trenger disse pengene til å finansiere investeringer i for eksempel barnevern, sykkelveier og gassrenseanlegget på Mongstad. Prinsippet er at forurenser skal betale, og det ivaretar vi her, sa Micaelsen.

Avstemningen om statsbudsjettet og endringsforslagene fra opposisjonen vil ikke finne sted før en gang etter midnatt natt til fredag.

Milliarder

I regjeringens forslag til statsbudsjett blir det foreslått å oppheve halvparten av fritaket for autodieselavgift neste år og den resterende halvparten i 2011. Avgift på drivstoff gir staten inntekter på opptil 16 milliarder kroner, ifølge Micaelsen.

Høyres Gunnar Gundersen påpekte imidlertid at for at inntektsbortfallet skulle bli så stort som Micaelsen framholdt, måtte samtlige går over til biodiesel samtidig.

— Det skjer ikke, sa han.

I et nytt forslag torsdag tar Høyre til orde for å gjennomføre avgiftsbeleggingen som regjeringen foreslår, men ber samtidig om fortsatt fullt avgiftsfritak for ren biodiesel, som ikke går til iblanding i ordinær diesel. I dag er det svært få biler som kan drives på ren biodiesel. Og den største mengden biodiesel ordinære motorer kan kjøre på er 7 prosent.

Svikter næringslivet

KrF, Frp og Høyre mener regjeringen svikter næringslivet når premissene endres på kort varsel. Opposisjonen frykter investorflukt når de økonomiske insentivene fjernes nær sagt over natten.

— Regjeringen sier den legger fram et statsbudsjett hvis øverste mål er å redusere arbeidsledigheten. Derfor er det et paradoks at denne delen av statsbudsjettet fører til permitteringer og i verste fall oppsigelser, sa Hans Olav Syversen (KrF).