Ifølge en rapport fra Statens Havarikommisjon for transport, var det bare tilfeldigheter som gjorde at ikke flere personer som befant seg i skinnegangen på Dovrebanen, ble drept av toget, skriver Aftenposten.no

Nestenulykken skjedde 31. oktober i fjor. Togene hadde store problemer, blant annet med signalanlegget, etter et kraftig snøfall. Et nordgående tog ble stoppet på utsiden av Molykkja stasjon, og etter en stund ble det besluttet å sende passasjerene videre med buss. For å komme seg bort til bussene, måtte de reisende gå langs skinnegangen. Samtidig som passasjerene var i sporet, fikk toget til Trondheim klarsignal om å kjøre forbi stasjonen.

I rapporten konkluderes det med at en tragisk togkatastrofe kun ble unngått fordi føreren av Trondheimstoget var oppmerksom og så personene i skinnegangen. Lokføreren klarte å stoppe toget 30 meter fra de reisende.