Men i hordalandsdelegasjonen er det flere som under hånden sier de tror hans muligheter er minimale. De peker på at Terje Søviknes først må sikre seg gjenvalg som ordfører i Os. Deretter må han om fire år sikre seg en plass på Stortinget.

Det siste kan bli svært vanskelig. For dem som blir valgt inn på Stortinget fra Hordaland vil alle bare ha bak seg en periode foran neste nominasjon. Da skal det mye til for å få noen av dem til å vike plass for Søviknes ved stortingsnominasjonen om fire år.

— Jeg vil ikke kommentere denne saken, sier førstekandidat Arne Sortevik.

— Det er for tidlig å si om Søviknes kan vende tilbake i rikspolitikken eller ikke, sier andrekandidat Gjermund Hageseter.

— Søviknes er en meget dyktig politiker. Jeg vil ikke avskrive han, for han har veldig mye å bidra med, men nå trenger han et annet fokus, sier tredjekandidat Karin Woldseth.

Fylkesleder Jan Koløy mener bestemt at Søviknes kan vende tilbake.

— Han må ta sin straff som betyr fire år ute av rikspolitikken. Men jeg tror det norske folk er villig til å tilgi han når straffen er sonet. Terje Søviknes sin sambygding, Gustav Bahus, mener utspillet fra Alvheim kommer på et uheldig tidspunkt.

— Søviknes har selv holdt en veldig lav profil foran landsmøtet. Med Alvheims utspill vendes oppmerksomheten mot Søviknes-saken, noe som er veldig uheldig, sier han.