Stipendiat Tilman von Soest ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) er i ferd med å legge siste hånd på en doktorgrad om spiseproblemer blant ungdom og unge voksne. Funnene viser at spisevansker blant jenter ofte øker fra tolvårsalderen til rundt tyve år, for så å avta igjen.

– Alt før tenårene blir barn bevisste på slankhetsidealet. Denne kunnskapen er godt etablert allerede før puberteten, men er ikke hele forklaringen på at spisevansker øker i ungdomsårene, sier von Zoest.

Overgangen til voksenverdenen kan være tøff, særlig for jentene. Kroppen forandrer seg. Forholdet til familie, venner eller kjæreste kan bli konfliktfylt, og problemer som angst, depresjon og spisevansker øker i puberteten. På toppen kommer kroppsidealet, som gjennomsyrer samfunnet rundt dem.

– I vårt samfunn er overvekt et stigma, noe negativt. Derfor er det ikke rart om overvekt får psykiske følger for folk som prøver, men ikke klarer å slanke seg. Man mislykkes med noe som er viktig i vårt samfunn – å være slank og pen.

– Idealet blir formidlet gjennom reklame og media, og det kan være vanskelig å gjøre noe med det på samfunnsnivå.

Da kan det være enklere i familien, eller på individnivå. For eksempel, sier von Soest, kan foreldre passe på hva de formidler til barna sine, når de selv slanker seg.

Trøsten er at spisevansker oftest avtar med alderen. Få over førti år har spiseforstyrrelser som anoreksi og bulimi.