Dette er klart etter at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet kom frem til et kompromiss i Stortinget i ettermiddag.

Leder i sosialkomiteen John Alvheim opplyser til Bergens Tidende at avtalen vil bli gitt tilbakevirkende kraft fra årsskiftet. Det betyr at alle par som har fått behandling i år og som har betalt 100 000 kroner for behandlingen, får tilbakebetalt utgifter som overstiger 18000 kro-ner.

Alvheim sier at det var da forhandlingene ble flyttet fra finanskomiteen til sosialkomiteen at regjeringspartiene kom Fremskrittspartiet i møte.

— Jeg tror nok at sosialpolitikere har et annet syn på dette enn finanspolitikere, sier han.

Tidligere har regjeringspartiene og Fremskrittspartiet blitt enige om en ekstrabevilgning til sykehusene på 350 millioner kroner. Utgiftene til assistert befruktning skal dekkes over denne posten.

Alvheim sier han er meget glad for kompromisset. Det var umulig å få gjennomslag for vårt forslag om 100 prosent fritak for egenandeler med tilbakevirkende kraft fra 1.januar. Den løsningen vi nå har fått med regjeringspartiene, er den beste vi kunne få til, sier Alvheim