Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) i Bergen har analysert voteringene i Stortinget for å se på hvilke partier som stemmer sammen.

— Analysen viser at uenigheten mellom Høyre og Frp har økt denne stortingsperioden, sammenlignet med tidligere perioder der begge partiene har vært i opposisjon, sier administrerende direktør Bjørn Henrichsen ved NSD.

_Erna Solberg:

— Verdiløse vurderinger_

Høyre og Frp var uenige i nesten halvparten av voteringene i stortingssesjonen 2007/2008. Til sammenligning var andelen nede i 20 prosent midt på 90-tallet og enda lavere tidlig på 80-tallet.

Ingen tilnærming

Mens de to partiene vanligvis har nærmet seg hverandre i perioder da Høyre ikke har sittet i regjering, er avstanden nå nesten like stor som under Bondevik II-regjeringen.

Samtidig har avstanden mellom Høyre og sentrumspartiene blitt mindre enn den var før Bondevik II-regjeringen.

Forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, Bernt Aardal, sier tallene viser at det ikke har vært noen tilnærming mellom Høyre og Frp denne stortingsperioden.

  • Det har vært snakket mye om regjeringssamarbeid mellom Frp og Høyre. Man kunne kanskje forventet at partiene viste det i praksis i Stortinget, for å være troverdig, Men det har ikke skjedd, sier Aardal.
  • Hvorfor ikke?
  • Det må du spørre dem om. Men Frp har kanskje valgt å markere avstand. I Carl I. Hagens selvbiografi leser vi om hans forbitrelse over at de andre ikke-sosialistiske partiene ikke tok imot Frps utstrakte hånd på 90-tallet.

Høyres dilemma

Også sentrumspartiene stemmer i stor grad ulikt Høyre, men ikke så ofte som Frp. Både KrF og Venstre var uenig med Høyre i under en tredjedel av sakene i 2007/08.

  • Dette viser dilemmaet som Høyre står i frem til neste valg. De kan bli tvunget til å velge enten sentrum eller Frp. Jeg tror dette blir en sentral del av neste års valgkamp, hvis Erna Solberg holder på at hun ikke vil tvinges til å velge før valget, sier Aardal.

Han tror likevel ikke at stemmegivningen i Stortinget vil bli avgjørende for hvem Høyre eventuelt velger som regjeringspartner.

_Les kommentar:

Høyre + Frp = usant_

— Her er det snakk om politisk vilje. Vil man gå i regjering, så avpasser man politikken sin. Det har Frp signalisert stor vilje til. Stemmegivningen i Stortinget viser ikke overraskende at regjeringspartnere mister mye av egen profil mens de er i regjering, sier Aardal.

Mest uenige om forsvar

NSD har også sett på hvilken type saker Høyre og Frp er mest uenige i. Det avslører at forsvar, helsevesen og samferdsel har vært de største stridsemnene de to imellom de siste årene.

I avstemninger om forsvar har Høyre og Frp stemt ulikt rundt syv av ti ganger denne stortingsperioden, for helsevesen og samferdsel er tallet seks av ti.

Når det gjelder olje- og energipolitikk, derimot, er enigheten stor. I under 20 prosent av disse voteringene stemte Høyre og Frp ulikt i 2007-08.

Bør Høyre og Frp samarbeide - eller ikke? Diskuter her.

UENIGE: Høyre og Frp var uenige i nesten halvparten av voteringene i stortingssesjonen 2007-2008.
SCANPIX
MER ENIGE FØR: Til sammenligning var andelen nede i 20 prosent midt på 90-tallet og enda lavere tidlig på 80-tallet.
SCANPIX
STRIDSEMNE: Forsvaret er en av sakstypene der partiene er mest uenige.
SCANPIX