Retten skal starte opp igjen klokka 11.30

Advokatene dokumentererte mandag morgen en rekke forskjellige dokumenter. Advokat Tore Pettersen la i retten fram intelligenstesten av Viggo Kristiansen, kart over dekningsområdet til mobilomformeren på Eg og sykehusjournal etter at Kristiansen veltet på sykkel.

Advokat Fegran la frem en legeerklæring på bakgrunn av Jan Helge Andersens påstand om at han ble rispet av Viggo Kristiansen på åstedet. I denne erklæringen blir det påvist at det har vært et risp i kroppen til Andersen.

Bistandsadvokatene dokumenterte krav i forbindelse med de erstatningskrav som er varslet fra de pårørende.

Etter et vitneavhør om mobiltelefonbruk og dekningsområde skal prosedyrene starte.

Statsadvokat Edward Dahl er den første som skal prosedere i retten. Han kommer helt åpenbart til å kreve begge dømt i samsvar med tiltalen, og i løpet av dagen legge ned påstand om 21 års fengsel for begge og ti års sikring.