HALLGEIR OFTEDAL

Politiførstebetjent Gøran Dyvesveen fra Kriminalpolitisentralen hadde ansvar for åstedsgranskingen i Baneheia fra politiets side. Hans konklusjon i Agder lagmannsrett fredag formiddag var at jentene ble seksuelt misbrukt av to menn, og at de senere ble drept og slept vekk fra drapsstedet og senere tildekket av greiner, busker og løv.

Tre etterforskere fra Kripos undersøkte åstedet sammen med tre kriminalteknikere fra Kristiansand i tre dager.

Den første dagen ble likene tatt ut av området og kjørt til Rettsmedisinsk institutt for sakkyndig undersøkelse foretatt av rettsmedisinere. En kriminaltekniker deltok også ved obduksjonen.

I tillegg til åstedsundersøkelsen er det også beslaglagt en del materiale i saken som er gransket videre. Ved Svarttjønnområdet ble det også funnet en plastpose med blodflekker. Blodflekkene tilhørte en av de drepte jentene.

Begge jentene var påført hudskader som skyldes en påvirkning av et løsemiddel.

I forbindelse med de funn som er gjort på åstedet ble det gjennomført omfattende analyser både i Norge og i utlandet.

Rettsmedisinerne har konstatert at det er funnet sædrester på den yngste jenten som ikke utelukker de to tiltalte. Sædrester på den eldste jenten utelukker Jan Helge Andersen, men ikke Viggo Kristiansen. Det ble også funnet et hår som gjennom DNA-analyser tilhører Jan Helge Andersen.

Deler av skogsbunnen ved åstedet ble sikret og brakt til undersøkelse. Blant mange hår ble det også funnet det håret som viste seg å tilhøre Jan Helge Andersen.

Kriminalpolitisentralen har undersøkt mange kniver i forbindelse med drapene. To morakniver som ble funnet i bua til Viggo er analysert. På en av disse knivene er det funnet spor som viser at kniven kan ha vært brukt på åstedet når kvister og greier ble skåret av for å tildekke likene.

En sykkelveske og en mobiltelefon som tilhørte Viggo Kristiansen ble i ettertid undersøkt. På sykkelveska ble det funnet rester av blod, men blodrestene lot seg ikke identifisere.