— Dette er dødsstøtet for norsk forskning på atombrenselet Mox i Halden, sier fagmedarbeider Erik Martiniussen i Bellona til BT.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) la i går frem en rapport om de utenrikspolitiske sidene ved Halden-prosjektet. For miljøvernminister Børge Brende, som hadde bestilt utredningen, er den tankevekkende lesning:

Kontrakt med Sellafield-eier

  • 20 prosent av inntjeningen til Halden-reaktoren stammer fra såkalt Mox-forskning. Mox er en type kjernebrensel som består av uranoksid og plutoniumoksid. Eieren av Sellafield-anlegget, British Nuclear Fuels Ltd (BNFL), setter nå sin lit til at produksjon av Mox skal redde økonomien til anlegget. BNFL har kontrakter med Halden-prosjektet om å utføre den omstridte forskningen.
  • «For anlegg som Sellafield, hvor brukt kjernebrensel gjenvinnes og Mox-brensel produseres, representerer Mox sannsynligvis en vesentlig forretningsmulighet og fornyet aktivitet», slår NUPI-rapporten fast.

Undergraver

Det konkluderes også med at Halden-prosjektets teknologiutvikling kan medføre at gjenvinningen i Sellafield fortsetter og eventuelt utvides, med fortsatte utslipp som resultat.

Sagt på en annen måte: den norske stat undergraver troverdigheten i motstanden mot Sellafield-utslippene.

Miljøvernminister Børge Brende mener det ikke er noe problem for Norge å kjøre en tøff kamp mot britenes helt unødvendige utslipp ved Sellafield, selv om vi samtidig har de hjemlige problemstillingene.

— Er vi imot radioaktive utslipp fra andre land, så må vi selvsagt også feie for egen dør. Det reiser noen dilemmaer å drive slik forskning i Halden, men det er viktig å påpeke at det er en ikke-kommersiell forskning på Mox som foregår i Halden, sier Brende i en kommentar. Han understreker at NUPI-rapporten vil være et godt grunnlag når regjeringen skal vurdere fremtidig aktivitet i Halden-prosjektet.

Miljøjubel

Miljøorganisasjoner som lenge har anklaget regjeringen for dobbeltmoral i Sellafield-kampen, trykker NUPI-rapporten til brystet.

— Regjeringen kan ikke ignorere konklusjonene. NUPI-rapporten slår fast akkurat det vi har påstått i årevis. Eneste logiske konsekvens er at denne atomforskningen i Halden opphører, sier Bellona-medarbeider Erik Martiniussen.

Guro Hauge, medlem av atomutvalget i Natur og Ungdom er enig:

— Av hensyn til troverdigheten i Sellafield-motstanden må Halden-prosjektet stanses. Regjeringen kan ikke på den ene siden flagge motstand og samtidig bidra med penger som øker lønnsomheten til virksomheten i Sellafield, sier Hauge til BT.

Krav til regjeringen

Regjeringspartiet Venstre har programfestet stengning av Halden-reaktoren. Nå forventer leder i Unge Venstre, Monica Tjelmeland at moderpartiet følger opp.

— Det er naturlig at Venstre tar første skritt i regjeringen for å få stanset forskningen i Halden. Når regjeringen har bestilt rapporten og konklusjonen er så klar, er det bare en ting for regjeringen å gjøre: å stanse virksomheten ved Halden-reaktoren, mener Tjelmeland.

fakta/Halden-prosjektet

  • Halden-prosjektet er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med 20 medlemsland, og administreres av Institutt for energiteknikk. Som vertsnasjon betaler Norge en stor del av kostnadene ved prosjektet.
  • Halden-reaktoren er en av hjørnesteinene i prosjektet. Her drives kommersiell atomkraftforskning og utvikling av systemer som har til hensikt å gjøre atomkraften mer effektiv og driften av reaktoranlegg sikrere.
  • Halden-reaktoren er en av verdens eldste i fortsatt drift. Den ble åpnet av kong Olav i 1958.
  • Miljøstiftelsen Bellona og flere andre organisasjoner krever reaktoren stengt fordi de hevder den er foreldet.