Bergenseren Torbjørn Skage ble for tre år siden dømt til to og et halvt års fengsel for grovt tyveri av 218 tonn resirkulerte pantebokser fra Fana Stein & Gjenvinning i Rådalen. Skage arbeidet som formann ved resirkuleringsanlegget, og benyttet posisjonen til å lure unna pallevis med sammenpressede aluminiumsbokser.

Den straffedømte travkusken Atle Hamre skal ha satt ham i kontakt med Sandstrøm og Herlofsen.

— Jeg følte meg helt utenfor, og ville gjøre hva som helst for å slippe å gå i fengsel, sier Skage til Dagens Næringsliv.

Han skal derfor, etter eget utsagn, ha betalt Sandstrøm og Herlofsen et sted mellom 150.000 og 200.000 kroner for å søke om soningsutsettelse og soningsudyktighet på grunn av psykiske problemer. Påtalemyndigheten sendte søknaden over til politilegen i Bergen, Terje Andersen, for vurdering.

Ikke godt nok dokumentert

— Av hensyn til taushetsplikten kan jeg ikke gå i detaljer, sier Andersen.

Han bekrefter likevel at han først anbefalte at Skage fikk en kort soningsutsettelse.

— Da neste søknad kom, sa jeg nei, sier Terje Andersen til Bergens Tidende.

— Hvorfor?

— Jeg ble skeptisk, og syntes ikke søknaden var godt nok dokumentert.

Dermed måtte Torbjørn Skage i fengsel. Nå soner han på Ulvsnesøy i Vaksdal kommune.

Ikke pasient

Skage har ikke vært pasient hos Sandstrøm eller Herlofsen, og innrømmer overfor Dagens Næringsliv at deler av innholdet i legeerklæringene fra dem ikke stemmer.

Terje Andersen synes det er drøyt dersom det er rett at Sandstrøm og Herlofsen skal ha mottatt store pengebeløp for å skrive ut skrive ut fiktive attester.

— Hvis det er noe i dette, er dette virkelig ille, sier politilegen.

Påtalemyndigheten og Kriminalomsorgen region Vest reagerer på samme måte.

«Forferdelig»

— Det er helt forferdelig hvis dette er riktig, sier Gunnar Fløystad, leder for påtaleenheten ved Hordaland politidistrikt.

Han ble først i går kjent med anklagene om at bergenspolitiet ble lurt til å gi Torbjørn Skage soningsutsettelse.

— Dette er så alvorlig at jeg må kontakte våre kolleger i Oslo. Jeg vil forsikre meg om at denne saken blir fulgt opp på en skikkelig måte, sier Fløystad.

Per Sigurd Våge, direktør i Kriminalomsorgen region Vest, ønsker full gjennomgang av alle saker psykolog John Sandstrøm og psykiater Pål Herlofsen har involvert i på Vestlandet.

Troverdigheten på spill

— Vi stiller oss positiv til granskingen som er satt i gang. Hele etatens troverdighet står på spill, sier han.

Nøyaktig hvor mange ganger den politianmeldte legeduoen har bistått innsatte i Bergen Fengsel med, vet ikke Våge.

  • Jeg vet at det gjelder flere saker, men vi har ikke tidligere hatt mistanke om uregelmessigheter, sier han.

Politilege Terje Andersen bekrefter også at han har fått oversendt flere erklæringer fra Sandstrøm og Herlofsen.

— Jeg husker ikke eksakt hvor mange, og heller ikke hva jeg innstilte på i disse sakene. Veldig mange er det likevel ikke snakk om, sier han.

Ifølge påtaleleder Gunnar Fløystad reagerer politiet innimellom på erklæringer som legges frem i retten.

— Vi har inntrykk av at ressurssterke personer til en viss grad kan kjøpe seg sakkyndig hjelp. Enkelte erklæringer har fremstått som skreddersydde for de tiltalte, sier Fløystad.

Knut Strand