Norges Jeger— og Fiskerforbund (NJFF), WWF-Norge og Villreinrådet har lagt press på departementet for å få dem til å avslå søknaden ut fra miljøhensyn.

De tre organisasjonene mener at det er viktig å sørge for at det ikke blir en sammenblanding av villrein og tamrein. De er redd sammenblanding vil kunne gjøre at villreinen endrer atferd, arealbruk og trekkmønster, og at kvaliteten på dyrene endres.

Landbruksdepartementet bekreftet muntlig overfor NJJ at de har avgjort å avslå søknaden fra Fillefjell Tamreinlag om utvidet konsesjonsområde for tamreindrift.