Retten er kommet til at det ikke er grunnlag for å kreve sjø-forklaring fordi vilkåret om «u-hell av noen betydning» ikke er til stede.

Beslutningen er i tråd med HSDs syn i saken. Selskapet har overfor retten hevdet at det hele dreier seg om «et alvorlig arbeidsmiljøproblem som har pågått i lang tid».

Fergekapteinen kan bringe avslaget på begjæringen om sjø-forklaring inn for Gulating lagmannsrett, men det er tvilsomt om det vil bli gjort.