Beitelaget klaget i februar i år på et vedtak i Direktoratet for naturforvaltning (DN) om ikke å tillate jakt på ulvene i Osdalen i Rendalen kommune. I mellomtiden har ulveparet fått valper, og det vakte oppsikt da hytteeiere i Renådalen søndag kveld tok bilder som dokumenterer at Osdalsparet har fått minst seks valper.

DN avslo allerede i januar søknaden om skadefelling. Miljøverndepartementet skriver i sin avgjørelse på klagesaken at vedtaket er fattet ut fra bestandssituasjonen for ulv og ut fra det framtidige skadepotensialet.

«Ulvene i Osdalsreviret befinner seg i et område med lite skader, kun tre sauer er registrert tatt av ulv innenfor reviret sommeren 2007. Det er per dags dato ikke registrert ulveskader på sau i beitesesongen 2008», skriver departementet i et brev datert 1. juli.