Bistandsbudsjettet økes til 18,5 milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett, noe som tilsvarer 0,96 prosent av landets bruttonasjonalinntekt (BNI).

Selv om avskjedsgaven til verdens fattigste er stor, makter dermed ikke regjeringen å nå sitt mål om å bruke 1 prosent av BNI på bistand.

Avtroppende bistandsminister Hilde Frafjord Johnson har likevel all grunn til å glede seg over budsjettforslaget, selv om hennes eget parti KrF i sitt verdiprogram går inn for å bruke 1,3 prosent av BNI på bistand.

Bistandsbudsjettet har økt med hele 6 milliarder kroner siden hun overtok i 2001, men andelen vi bruker på bistand er likevel den samme, takket være sterk vekst i BNI som følge av den høye oljeprisen.

Regjeringen prioriterer særlig Afrika, utdanning, godt styresett og aidsbekjempelse i budsjettet, og gir samtidig de fattigste landene full tollfrihet og kvotefri adgang til norske markeder.

Regjeringen sletter også 1,5 milliarder kroner av gjelda som flere utviklingsland har til Norge.