De fleste helsetoppene som har måttet gå av i kjølvannet av skandaler og avsløringer i sine helseforetak, fortsetter i det samme foretaket. De får ny jobb, men beholder samme lønn som før.

Resten tar med seg solide sluttpakker og går, viser en oversikt utarbeidet av VG.

Bare de siste fire årene har minst åtte ledere sagt opp og to fått sparken etter at kritikkverdige forhold har blitt avdekket i helseforetaket de ledet.

Sju av disse har fortsatt i samme foretak, fem med samme lønn og to med noe redusert lønn, skriver avisen. De sju som fortsatt har jobb i sine foretak, hever en lønn på godt over én million i året.

Sps helsepolitiker Kjersti Toppe kaller helsetoppenes sluttavtaler for ukultur, og Høyre-leder Erna Solberg mener det virker urimelig.

Helsedepartementet kommenterer saken med at den enkeltes lønns— og arbeidsavtale er en sak mellom styret og direktør.