Det er informasjonssjef Ingrid Vigerust ved Helse— og omsorgsdepartementet som bekrefter overfor Sogn Avis at statsrådens foretaksmøte med Helse Vest er avlyst.

Ledelsen i Helse Vest opplyste i en pressemelding torsdag at de har startet undersøkelser knyttet til mulig brudd på lov om offentlig innkjøp ved Lærdal sjukehus.

— Det dreier seg om at ortopediklinikken ved Lærdal sjukehus har kjøpt inn utstyr utenom avtalene som er inngått med leverandørene. Vi ble orientert av Helse Førde, som Lærdal sjukehus er underavdeling av. Nå vil vi undersøke hva som er de faktiske forhold i saken, og har sendt en revisor som skal gå gjennom innkjøpene, til sykehuset, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest til NTB.

Omfanget ikke kartlagt Aftenposten skriver at det er en anerkjent ortoped som over lang tid har kjøpt utstyr til operasjoner, proteser, og annet ortopedisk utstyr fra en og samme leverandør. Etter det avisen erfarer, skal legen også ha mottatt gratis utstyr, blant annet PC-utstyr, fra leverandøren. Dette ønsker ikke Sandal i Helse Vest å gå inn på.

— Det er snakk om en aktivitet på Lærdal sjukehus. Omfang og hvem som har vært involvert er blant tingene vi nå skal finne ut av, sier Sandal.

Trolig bare Lærdal sjukehus På spørsmål om de ulovlige innkjøpene gjelder flere sykehus i Helse Vest, går kommunikasjonsdirektøren langt i å avkrefte dette.

— Det er Lærdal sjukehus vi nå undersøker. Det er ingen indikasjoner som sier at det gjelder flere sykehus, sier Sandal.

Helse Vest har sendt saken til Helsetilsynet i Sogn og Fjordane samtidig som revisor er bedt om å gå gjennom sakskomplekset. I mellomtiden vil pasienter som venter på behandling ved ortopediklinikken i Lærdal bli tatt hånd om av Helse Førde.

Ingrid Vigerust ved Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter overfor Sogn Avis at statsråd Sylvia Brustads foretaksmøte med Helse Vest er avlyst.