Etter seks år med 20 inspeksjoner og avlivning av til sammen 92 vanskjøtte kaniner, katter hunder og marsvin, sier den lokale dyrevernnemnda i Nissedal og Fyresdal stopp, skriver Nationen.

Dyrevernnemnda har fattet vedtak om å anmelde kvinnen for å få domstolen til å ta stilling til om hun kan miste retten til å ha dyr.

Ifølge Nationen bor kvinnen under enkle forhold, i en enebolig uten bad og do i Vest-Telemark.