De tekniske problemene er løst ved Avinors kontrollsentral og innflygingskontroll i Bodø, men ved Røyken kontrollsentral mangler det fortsatt folk.

– Vi har for få flygelederfullmektiger på Røyken, altså de som assisterer flygelederne, sier kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen i Avinor til NTB.

– Trafikken skal gå greit søndag morgen, men vi frykter forsinkelser utover ettermiddagen søndag, også da for folk som skal til Vestlandet og Nord-Norge, sier han.