Lensmannen i Kvinesdal er i full gang med å etterforske dødsfallene på Norway Rock Festival lørdag. Trolig var det kullosforgiftning som førte til at samboerparet Anita Wathne (31) og Terje Brueland (32) mistet livet i bussen som sto parkert på festivalcampen. Men i så fall er det fortsatt en gåte hvordan luftelukene til aggregatrommet i bussen ble lukket.

– Først og fremst må vi avvente resultatet av obduksjonen før retningen på den videre etterforskningen blir avklart. Vi kan ennå ikke utelukke andre dødsårsaker, sier lensmann Jan Magne Olsen til NTB.

De tre hardest rammede, to menn og en kvinne, var på bedringens vei mandag, opplyser Stavanger universitetssjukehus.

Obduksjon mandag

Obduksjonen blir gjennomført mandag, trolig kommer den foreløpige rapporten samme dag.

– Vi starter nå med avhør av vitner og andre som hadde befatning med bussen for å få et klarere bilde av hva som kan ha skjedd. Men jeg vil ikke begi meg inn i spekulasjoner så tidlig i etterforskningen, sier Olsen.

Enkelte vitner er allerede avhørt, men Olsen vil ikke kommentere hva som er kommet fram så langt. Alle som inntil mandag formiddag var avhørt, hadde en eller annen befatning med bussen. Det er uklart om de har kunnet kaste lys over hva som førte til at den dødelige, usynlige og luktfrie gassen sivet inn i bussen.

Likevel har etterforskningen så langt gitt politiet et vagt inntrykk av hva som kan ha skjedd.

– Ikke noe uvanlig

Bussen med festivalgjestene fra Gjesdal i Rogaland hadde leid av to privatpersoner i Oltedal i Gjesdal i Rogaland er ombygd for «VIP-kjøring». I dobbeltdekkerens andreetasje er det soverom bak og seterader framover, mens det i første etasje er innredet en salong med sofa og bord.

Bussen ankom campen torsdag formiddag, ifølge øyenvitnet Arild Tønnessen, som bodde i bobil som nærmeste nabo til den bussen fra Gjesdal. Han la ikke merke til noe utenom det vanlige før alarmen gikk tidlig lørdag ettermiddag.

Da var de ti personene, som etter alt å dømme ble kullosforgiftet, bevisstløse, to av dem døde.

Aggregatet gikk

Aggregatet i bussen hadde stått og gått for å levere strøm til et musikkanlegg og et kjøleskap. På et tidspunkt må lukene til lasterommet under kupeen i bakre del av bussen der aggregatet sto ha blitt stengt. Det førte trolig til at giftig kullos sivet inn i bussens kupé.

– Det er rart at noen skulle ha noen grunn til å stenge lukene. Det var så høy musikk fra et annet anlegg at aggregatet uansett ikke overdøvet den. Dessuten var det mange andre som brukte aggregater på campen, og de bråkte mer enn den som sto i bussen, sier Tønnessen.

Politiet vil ikke spekulere i om noen utenforstående kan ha stengt lukene for å slippe bråk fra aggregatet.

– Vi har ikke tenkt i de baner så langt, sier lensmann Jan Magne Olsen.

Tor Erik Schrøder
Gründeren bak Norway Rock Festival, Morten Diesel» Dahl.
Tor Erik Schrøder