Kulturminister Trond Giske (Ap) kan ikke si noe sikkert om når det blir fattet en avgjørelse, eller om det i det hele tatt blir fattet noe vedtak om å bygge et digitalt bakkenett.

– Vi må være helt sikre på at seerne får et bedre tilbud, at de opplever det som noe positivt. Hvis ikke er det ingen vits i å bygge ut et digitalt bakkenett for TV, sier han til NRK.

Giske viser til at et digitalt bakkenett kan føre til at folk må betale for tjenester som hittil har vært gratis.

– Det er ikke sikkert det blir noen utbygging hvis vi ikke kommer fram til gode nok løsninger. Regjeringen har som oppgave å sørge for at seerne skal få noe igjen for store utbetalinger, sier han.

Norges Televisjon er eneste søker om konsesjon. NRK, TV2 og Telenor er sammen om dette selskapet.