OLAV GARVIKolav.garvik@bt.no Kommunalminister Sylvia Brustad har etter flere harde oppgjør i regjeringen trukket det lengste strået om fylkeskommunens skjebne.I dag legger hun frem en lang liste over nye oppgaver til fylkeskommunene — mens kollega Jørgen Kosmo ønsket å gå motsatt vei og heller avvikle dette mellomleddet i forvaltningen. Samferdsel og miljø I stortingsmeldingen går Sylvia Brustad inn for å gi fylkeskommunen økt ansvar for så vel samferdsel som landbruk, miljøvern, regional utvikling og kulturminnevern.I det politiske miljøet er man overrasket over denne vendingen. Høyres Erna Solberg, som er medlem av kommunalkomiteen, mener at Arbeiderpartiet ikke våget å gå inn i valgkampen med et forslag om avvikling. Hun beklager sterkt at Brustad har fått sin vilje. Sponheim har snudd Venstres Lars Sponheim sier til Bergens Tidende at han lenge var i tvil om fylkeskommunens berettigelse, men at han har endret oppfatning:- I min tid i fylkestinget hadde jeg vanskelig for å se noe til politikken, for det meste dreide seg om ren administrasjon. Nå er det viktig å skaffe fylkespolitikerne legitimitet, og det kan vi gjøre ved å gi dem nye oppgaver.- Er det saklig grunnlag for det?- Ja, for jeg ser mange muligheter innenfor distriktspolitikken, bl.a. når det gjelder ansvaret for SND-apparatet. Innenfor næringsutvikling i vid forstand bør fylkespolitikerne spille en viktigere rolle enn før, sier Sponheim. Preg av overkommune Erna Solberg tror at det blir mindre meningsfylt å være fylkespolitiker etter det nye opplegget. Den "nye" fylkeskommunen får i høyere grad enn hittil preg av en overkommune, slik hun ser det. Fylkespolitikerne blir nedlesset av mer byråkrati og saksbehandling, og får mindre muligheter til å yte tjenester til glede for folk flest. - Jeg ser for meg at det vil oppstå mer konflikter mellom fylkeskommunen og de enkelte kommunene, ettersom mer av arealplanleggingen blir fylkeskommunal, sier hun. Sykehus-fiaskoen - Hvorfor er det så om å gjøre å avvikle fylkeskommunen?- Den har for det første ikke hatt suksess med å styre sykehusene. Det skyldes ikke minst finansieringssystemet.De oppgaver som står att når sykehusene blir statlige kan med stor fordel overføres til primærkommunene. Det var jo meningen å skape et enklere Norge, med mindre byråkrati for å frigjøre ressurser til tjenesteytende innsats. Men dette er det stikk motsatte vi oppnår! sier Solberg.