Lars-Henrik Michelsen (25) inntar dermed rollen som djevelens advokat. Ungdomspolitikeren går på tvers av alt som har vært oppfattet som politisk korrekt siden 11. september 2001.

Han har simpelthen ingen tro på at alle de finurlige tiltak som er satt i verk for å hindre terrorangrep har noen som helst effekt. Som eksempel på overreaksjon peker han på gjerdet som pryder store deler av havneområdet i Bergen og rister oppgitt på hodet.

— Det må da være en smal sak for potensielle terrorister å forsere et slikt gjerde, på samme måte som det vil være den enkleste sak av verden å sprenge en bombe om bord i et tog eller en buss her til lands. Hvem som helst kan jo ta med seg bomber på toget, for det er ingen kontroll. Men på flyplassene tar man tåteflasker fra småbarn og uskyldige små julegaver fra de reisende!, sier han.

«Det rene idioti»

Ifølge Michelsen grenser flere og flere tiltak til «det rene idioti», som han sier. Men det er skadevirkningene som bekymrer mest, og for en ungliberaler er det dystre perspektiver:

— Vi blir nødt til å gi avkall på mye av rettsvernet og den personlige frihet. Det har vært en glideflukt bort fra fundamentale rettigheter i et moderne samfunn. Dette er en høy pris å betale. Etter hvert terrorangrep er det blitt en desperat jakt etter stadig nye påfunn, men effekten er nesten lik null. Som norsk borger føler jeg meg ikke tryggere i dag enn jeg gjorde for fem år siden.

— Mange vil bestemt hevde at det er direkte uansvarlig å tone ned kampen mot terror?

— Ja, det skjønner jeg, og jeg er ikke så naiv at jeg lukker øynene for terrorfaren. Men vi må ikke av den grunn miste perspektivet. Istedenfor å sette i verk høyst tvilsomme «sikkerhetstiltak», bør vi heller spørre oss hva som er roten til terrorismen. Vi må bli flinkere i å skape dialog mellom kristne og muslimer, og å satse mer på integrering.

Også Venstre sviktet

— Må vi ikke i mellomtiden forsvare oss på best mulig måte?

— En liberal rettsstat har uansett noen fundamentale verdier som må beskyttes. Det er ytterst betenkelig når det såkalte sporingsdirektivet legger opp til at for eksempel all e-post og telefoni skal kunne kontrolleres, etter mottoet «skyldig inntil det motsatte er bevist». Sannheten er at en terrorist vil alltid finne utveier.

— Er det ikke ditt eget parti som har iverksatt mye av det du kritiserer? Venstremannen Odd Einar Dørum var justisminister i hele forrige stortingsperiode?

— Jeg skal innrømme at det er et paradoks. Heller ikke Venstre greide å ha et vidt nok perspektiv på det som ble iverksatt etter 11. september-angrepene. Politimetodene ble for omfattende, og jeg advarte selv mot romkontroll. Venstre var ikke flink nok til å slå ring om liberale verdier. Men jeg håper at partiet har lært, sier Michelsen.

Unge Venstre-lederen er for øvrig overbevist om at kampen mot terror dessverre har skapt et klima der man lett aksepterer økt overvåking på stadig flere områder. Hadde det ikke vært for terrorfrykten, ville advarslene mot for eksempel omfattende DNA-registrering vært mye sterkere, mener han.