Studien, som offentliggjøres i et vitenskapelig tidsskrift onsdag, bygger på en undersøkelse der hele 420.000 personer har deltatt.

Undersøkelsen konkluderer med at det ikke er flere tilfeller av kreft blant mobilbrukere enn i befolkningen for øvrig, heller ikke blant dem som har brukt mobiltelefon i mer enn ti år.

De fleste andre undersøkelser har tidligere kommet til samme resultat. Men denne undersøkelsen er den mest omfattende i sitt slag.