I løpet av tredje kvartal av 2006 har de syv største automatentreprenørene meldt om en brutto omsetning på 537 millioner kroner, mot 966 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 44 prosent. I 2005 spilte nord menn bort over fem milliarder kroner på pengeautomater.

1. juli i år ble det innført forbud mot å bruke sedler på spilleautomater. Umiddelbart etter at tiltaket ble iverksatt, falt omsetningen som en stein. Nå ser det ut til at nedgangen har flatet ut.

Større enn forventet

Informasjonssjef Rune Timberlid i Lotteritilsynet sier at man hadde forventet en reduksjon i omsetningen, men at nedgangen har vært enda større enn noen kunne ha forestilt seg på forhånd.

– Seddelforbudet ser til å ha virket svært så effektivt. Vi hadde ikke sett for oss at utslagene skulle bli så store, sier han.

– Går folk over på andre spilleformer?

– Foreløpig har vi ikke vært i stand til å registrere noen urovekkende økning på andre områder, for eksempel nettspill. En del av forklaringen kan være at de som har vært vant til å spille på automater stort sett er et helt annet klientell enn de som sitter og gambler på nettet. Men vi må nok forvente at kan dukke opp nye og kreative aktører som forsøker å dra til seg inntekter på dette feltet, sier Timberlid.

Færre ber om hjelp

Seddelforbudet har ført til en drastisk nedgang i henvendelser fra folk som ber om hjelp. Pågangen til Hjelpelinjen for spilleavhengige har sunket 40 prosent på tre måneder.

– Nedgangen er kraftig, og den må ha direkte sammenheng med at seddelforbudet ble innført 1. juli, sier Øystein Olsen i Hjelpelinjen.

Han mener dette er et tiltak som har hatt åpenbar og øyeblikkelig effekt.

I løpet av juli, september og oktober mottok Hjelpelinjen 293 samtaler fra spillere eller pårørende som bad om hjelp til å få kontroll på sin spilleavhengighet. Tilsvarende tall for de to foregående årene var 469 samtaler i 2004 og 477 samtaler i 2005. Positiv trend

Lill Tove Bergmo, leder i foreningen Pårørende til spilleavhengige, sier at det er en svært positiv trend vi er inne i når det gjelder spilleautomater. Flere og flere kommuner går nå til det skritt å fjerne alle automater.

– Jeg tror ikke seddelforbudet alene har vært avgjørende for denne utviklingen. Det sterke fokuset på spilleavhengighet det siste året har nok også bidratt til effekten vi nå ser. Men vi må ikke tro at jobben er gjort, sier Bergmo. Det vi nå legger mer og mer merke til, er bekymringsmeldinger fra foreldre som uroer seg over barnas forhold til nettspill, ikke bare pengespill, men også vanlige spill som kan være sterkt avhengighetsskapende, sier hun.