Men i USA må kvinner som har fått helseproblemer på grunn av silikonputene kanskje vente i 15 år, før det foreligger en rettskraftig dom. Amerikanske advokater forsøkte endog å få australierne til å utsette sin avgjørelse, for at den ikke skulle påvirke prosessen i USA.

Noen av de australske kvinnene hadde kanskje fått operert inn silikonputer av ren forfengelighet. Men andre gjennomgikk operasjonen etter å ha fått ødelagt sine naturlige bryster i kreftoperasjoner, og for samtliges vedkommende førte problemene med implantatene til det dommeren kalte smertefulle, vansirende og følelsesmessig ødeleggende skader.

På verdensbasis har om lag 200.000 kvinner klaget over at immunsystemet avstøter putene, eller over andre helseproblemer som skyldes innopererte silikonputer. Leger mener at 80 prosent av alle silikonoperasjoner skjer av "kosmetiske grunner", altså fordi pasienten er misfornøyd med utseendet til de naturlige brystene.

(NTB)