• Berre ein del av dei kvinnelege asylsøkjarane som faktisk treng vern får det, seier fagsjef Rune Berglund Steen i Norsk Organisasjon for Asylsøkere.

HANS K. MJELVA

I går fortalde Bergens Tidende historiene om kvinner som lever i skjul eller har hamna på psykiatriske institusjonar etter dei har fått avslag på asylsøknaden.

Det er tale om kvinner som blir forfølgd i heimlandet, fordi dei har blitt valdtekne eller av andre grunnar er kjønnsmessig «brennmerka».

55 fekk asyl

SV er svært kritisk til politikken, medan statssekretær Cathrin Bretzeg i Kommunal og regionaldepartementet forsvarar den og viser til at 55 kvinner fekk asyl på slikt grunnlag i fjor.

— At 55 asylsøkjarar har fått opphald på kjønnsrelatert grunnlag er sjølvsagt isolert sett bra, men det utgjer berre ein del av dei som faktisk treng vern på dette grunnlaget, seier fagsjef Rune Berglund Steen i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS).

Han er kritisk til at Bretzeg i gårsdagens avis avfeia som «tøv» påstanden frå Oddny Miljeteig (SV) om at styresmaktene ikkje tek kjønnsbasert forfølging seriøst.

— Det er rett og slett urovekkjandeat Kommunaldepartementet vel å avfeie kritikkensom «tøv». Dette er eit både komplekst og alvorleg felt, og departementet bør vere langt meir på vakt og redde for at feil blir gjort, seier han.

Vil ta opp saka

Stortingsrepresentant Ågot Valle (SV) seier ho no vil ta opp saka med kommunalminister Erna Solberg, og krevje at det kjem inn i forskriftene til utlendingslova.

— Regjeringa snakkar ut av begge munnvikane i denne saka, seier Valle, og viser mellom anna til regjeringas engasjement til støtte for ei prostituert Iransk kvinne som er trua av dødsstraff ved pisking og henging. - Eg er slett ikkje sikker på om ho ville fått opphaldsløyve viss ho hadde søkt i Noreg, seier Valle.