Produksjonsselskapet Rubicon TV AS har søkt Statens vegvesen om tillatelse til «å lage et innslag med en åtteåring som får prøve seg som bilist – vel å merke på lukket bane med en kjørelærer med foten på bremsen.»

Innslaget med åtteåringen ved rattet skal ifølge søknaden lages til et populærvitenskapelig underholdningsprogram som skal handle om «Generasjoner og Oppvekst». Programmet skal etter planen sendes i NRK 1 til våren, blir det opplyst med Anne-Kat. Hærland og Dagfinn Lyngbø som programledere.

Utfordre faste normer

Programskaperne ønsker «å utfordre noen av de faste normene om oppvekst, for eksempel at du må være 18 (eller 16) år for å kunne kjøre bil.» Rubicon TV er oppmerksom på at det ikke er lovlig å sette en åtteåring bak rattet og at det er nødvendig med dispensasjon.

Statens vegvesen Region øst mottok søknaden, men mente at henvendelsen er av så prinsipiell karakter at den burde besvares av Vegdirektoratet. Heller ikke Vegdirektoratet mener å ha myndighet til å gi en slik dispensasjon. Søknaden ble derfor sendt videre til Samferdselsdepartementet.

I brevet til departementet uttrykker Vegdirektoratet betydelig skepsis til prosjektet og vil ikke tilrå at det gis tillatelse.

— Ingen positive sider

Vegdirektoratet skriver at en åtteårings kjøreatferd og mestring av en bil på lukket område neppe har noen overføringsverdi for kjøring i vanlig trafikk. «For vår føreropplæring finner vi ingen positive sider med en slik tillatelse», heter det i oversendelsesbrevet til Samferdselsdepartementet.

Underholdningsverdien ved at åtteåringen kjører bil ser det ikke ut til at Vegdirektoratet har vurdert.

I Samferdselsdepartementet får NTB opplyst at det vil bli tatt standpunkt til søknaden om kort tid.