Cirka to milliarder kroner står innført i ordreboken. Ett år tidligere var ordrereserven på vel 1,3 milliarder kroner.

Inntjeningsmessig har konsernet også satt ny rekord, Aldri i et kvartal har TTS tjent mer enn i de første tre månedene i 2006. Omsetningen (driftsinntektene) økte også sterkt.

Konsernsjef Johannes D. Neteland er meget godt fornøyd med resultatene. Han peker på at markedet for skipsutstyr fortsatt er sterkt og at bestillingen av nye skip var på toppnivå i 1. kvartal. Det forventes at skipsutstyrsmarkedet vil forbli sterkt de kommende år.

Dry Cargo Handling-divisjonen er den største av konsernets fire virksomheter. Omsetningen var på 181,9 millioner kroner. (170,6). Ordrereserven er 1,1 milliarder. Marine Cranes-divisjonen omsatte for 117,7 (67,3). Ordrereserven er 378 millioner, Port and Material Handling omsatte for 39,4 (mot 32,5) og har en ordrereserve på 116 millioner. Deck Machinery-virksomheten omsatte for 48,5 millioner, og har en ordrereserve på 411 millioner etter 1. kvartal.

Nå har TTS også kastet sine øyne på cruise og megayachts-markedet og etablert et eget selskap i Genova. Hovedmarkedet for denne type utstyr ligger i Sør-Europa og rundt Middelhavet.

Tall i millioner kroner

1.kvartal 2006 2.kvartal 2005

Driftsinntekter 387,4 270,7

Driftsresultat 21,9 18, o

Resultat før skatt 18,8 17,7