Vegvesenet regner med at de første 100-skiltene dukker opp allerede til sommeren. Den nye fartsgrensen kan med tid og stunder prøves ut langs E6 fra Oslo til Gardermoen, langs E6 fra Oslo til Østfold og langs en strekning på 31 kilometer i Vestfold.

Prøveordningen vil gjelde veistrekninger på til sammen 79 kilometer, og kravet er at den bare skal gjennomføres på flerfelts motorveier med høy standard og lav ulykkesfrekvens. Flere av de aktuelle veiene må rustes opp før den nye fartsgrensen blir en realitet.

NTB