Før et nytt barneombud blir utnevnt innen 24. juni 2012, skal et barnepanel bestående av åtte barn få si sitt. Ved å fortelle hva de mener er viktig i jobben som barneombud, skal barna bistå barneminister Audun Lysbakken (SV) i jakten på Reidar Hjermanns etterfølger, ifølge Barne-, likestillings— og inkluderingsdepartementet.

— Alle barn har rett til å bli hørt i sammenhenger som angår barn. Dette står også i FNs barnekonvensjon, sier Lysbakken.

Barneombudets viktigste oppgaver er å fremme barns interesser og å følge med på utviklingen av barns oppvekstkår.

— De vanlige kriteriene for å ansette noen i en slik jobb, er utgangspunktet. Men departementet skal også høre på barnas meninger når vi bestemmer hvilke krav som skal stilles til det nye barneombudet, sier Lysbakken.