Ifølge European Journal of Cancer overlever nå tre av fire barn som får en kreftdiagnose, skriver Aftenposten.

Norske sykehus har en enda bedre statistikk. Her er overlevelsesprosenten på rundt 80 prosent.

Samtidig viser statistikken at 60 prosent av kreftsyke barn får en form for senskade.