Narkotikaen ble fraktet til Norge med buss over Svinesund.

Narkotikaen ble funnet under rutinekontroll på Oslo bussterminal 18. februar 2006. Selv hevdet mannen at han ikke visste det var narkotika i kofferten, men han ble ikke trodd av retten:

Mannen skulle få kr 50.000 for å frakte stoffet fra Göteborg til Oslo. Beløpets størrelse gir etter rettens mening et klart signal om hva slags stoff det dreide seg om. Oppdragsgiveren ga tiltalte et eget SIM-kort som han skulle sette i mobiltelefonen når han kontaktet oppdragsgiveren etter å ha kommet til Oslo. Dette var med på å gi oppdraget et profesjonelt preg, heter det i dommen.

Straffen er noe mildere en aktors påstand som var på ni års fengsel. Til fradrag i straffen kommer 322 dager hvor mannen har sittet i varetekt.