19-åringen må også betale 45-åringens mor en oppreisning og erstatning på til sammen 160.000 kroner.

Ifølge sin forsvarer, advokat Odd Kristian Johansen, valgte 19-åringen å ta betenkningstid etter at dommen falt. Straffen var to år kortere enn det aktor Marit Bakkevig påsto.

Drapet skjedde etter at den tiltalte ble forsøkt antastet av 45-åringen. Den da 18 år gamle gutten var på vei fra hjem fra byen da han så den eldre mannen lå og sov på bakken i parken på Oslos østkant. Han tok kontakt for å høre om alt sto bra til, men samtalen utviklet seg til å bli et basketak der 18-åringen måtte forsvare seg. Han kom seg løs og løp hjem.

Der hentet han en kniv og vendte siden tilbake til parken der det kom til et slagsmål mellom de to.

Under rettssaken ble det påpekt at tiltalte tidligere var voldtatt av en eldre mann, og at han ble utsatt for overgrep da han bare var 10-12 år. Retten utelukker at 19-åringen var bevisstløs i gjerningsøyeblikket, men anser det som en formildende omstendighet at han tidligere har vært utsatt for overgrep.

— Vi er fornøyd med at straffen er lavere enn aktors påstand og at vi ble hørt på det vi mener er vårt grunnsyn i saken, nemlig at drapet skjedde under svært spesielle omstendigheter, sier Odd Kristian Johansen til NTB.