Straffen er ett år kortere enn det han fikk i Bergen tingrett. I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale 120.000 kroner i erstatning til kvinnens etterlatte. Mannens forsvarer, Stein Erik Ottesen, sier til NRK Hordaland at han mener straffeutmålingen er riktig. Det er ikke tatt stilling til om dommen skal ankes.