Lekkasjene stammer fra 50 år gamle tanker som inneholder tusenvis av tonn med ubehandlet atomavfall.

Det skriver den britiske avisen The Guardian. Det skal igangsettes øyeblikkelige undersøkelser for å kartlegge omfanget av lekkasjene og tiltak for å hindre at det radioaktive avfallet sprer seg til drikkevannskilder i området nær det enorme Sellafield-anlegget i nordvest-England.

Det var det britiske atominspektoratet NII som oppdaget stoffet technetium-99 i borehull inne på området. Dette stoffet blir vanligvis spylt rett ut i Irskesjøen og deretter ført med havstrømmene til norske farvann.

Atominspektørene fra NII sier i en uttalelse av mengdene som er påvist «ikke innebærer noen risiko for befolkningen» rundt anlegget. Undersøkelsene fortsetter imidlertid, blant annet for å undersøke om også andre stoffer er lekket ut i grunnen.

I 1998 fastlo en rapport fra NII at tankene med radioaktivt avfall som ble bygget på femtitallet, er i svært dårlig forfatning og uakseptabel som lagringsløsning på lenger sikt.