— Dette tar vi veldig seriøst. Det har aldri vært en så alvorlig hendelse ved reaktoren på Kjeller som denne, sier avdelingsdirektør Per Strand ved Statens strålevern til NTB.

Ved 3-tiden natt til lørdag gikk alarmen ved Institutt for energiteknikks (IFE) reaktoranlegg på Kjeller stengte etter at radioaktivitetsnivået hadde blitt for høyt.

— Det ble målt en økning radioaktivitetsnivået i vannet som kjøler ned reaktorene, og en viss økning i lufta rundt reaktoren. Da ble reaktoren avstengt, sier sikkerhetssjef Atle Valseth ved IFE til NTB.

Etter en tid ble strålehuset som omkapsler reaktoren, isolert. Det ble gjort ved at ventilasjonen til bygget ble avstengt.

Alvorlig Strålevernet avleser fortløpende målestasjonene som skal oppdage radioaktivitet i lufta. De sender nå personell til Kjeller for å foreta manuelle målinger utenfor stålhuset.

Det var ikke folk inne i reaktorhallen da hendelsen skjedde, og det er ikke målt radioaktivitet over normale verdier utenfor stålhuset.

— Dette er en alvorlig sak, men det var ingen fare for at naturen eller folk skulle bli skadd. Kontrollsystemet fungerte som det skulle, sier Valseth.

Sprekk Inne i reaktoren er det 19 brenselselementer og et sett med brenselspinner til hvert element.

— Sannsynligvis er det blitt en sprekk på en eller flere av kapslingsrørene av aluminium, som ligger inne brenselsstavene. Men det vil det ta tid å få undersøkt, sier Valseth.

Han sier det aldri har skjedd lignende ved reaktoren på Kjeller tidligere.

Kriseutvalg Kriseutvalget for atomberedskap er innkalt på rutinemessig måte, og vil ha et møte i løpet av lørdag formiddag.

Det er tatt prøver av vannet inne i reaktoren som nå skal analyseres. Valseth tror resultatet av prøvene blir klart i løpet av lørdag.

Han vet ennå ikke når reaktoren kan startes igjen. Han tror ikke forskningen blir satt tilbake av uhellet, og sier IFE vil ta den tiden som trengs rydde opp.

De nordiske strålevernmyndighetene er blitt varslet.